Megas XLR refs are always fun. Especially with insane villains involved.