Megas XLR refs are always fun.

Especially with insane villains involved.